“ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๒๑ เว็บไซต์ รวม ๒๑๓ ยูอาร์แอล และแจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้พิจารณาดำเนินการปิดกั้นต่อไปแล้ว"

Royal Thai Armed Forces - กองทัพไทย 2014

แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่งทางการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง รับราชการของกองทัพบก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่งทางการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง

รับราชการของกองทัพบก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

( IT Solutions for the Army’s Education Problem )

ปัจจุบัน กองทัพบกกำลังประสบปัญหาด้านการพัฒนาบุคคลากร โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ตามแนวทางรับราชการ ซึ่งไม่สามารถรองรับจำนวนปริมาณความต้องการทางการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ของกำลังพลทั้งนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตร อันเนื่องมาจากปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณประจำปี

ทำให้เกิดความคับคั่งทางการศึกษา และมีกำลังพลจำนวนมากที่ขาดคุณสมบัติทางการศึกษาในการที่จะพิจารณาเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ทำให้การพิจารณาปรับย้ายกำลังพลจำเป็นต้องยกเว้นการบังคับใช้คุณสมบัติดังกล่าว  ส่ง ผลกระทบให้กำลังพลบางส่วนไม่สนใจที่จะเข้ารับการศึกษาพัฒนาความรู้ให้กับตน เองในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ เพราะสามารถที่จะปรับย้ายไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษา หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ทำให้นายทหารชั้นประทวนบางรายสามารถรับราชการเติบโตเลื่อนยศเป็นจ่าสิบเอก หรือจ่าพิเศษ โดยไม่เคยเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น นายสิบอาวุโสของเหล่า บางรายเป็นนายทหารยศชั้นนายพัน โดยไม่ผ่านหลักสูตรชั้นนายร้อย ชั้นนายพันของเหล่า เป็นสาเหตุให้กำลังพลเหล่านี้ขาดการพัฒนาด้านการศึกษา ขาดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การฝึกของเหล่า และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่ง...

ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง

ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง ( Advanced Security Operations Center )

โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร

ยุคสารสนเทศ หรือยุคไซเบอร์ในปัจจุบันนี้ หากจะกล่าวถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หรือ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ คงจะหนีไม่พ้นที่จะกล่าวถึง ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ( Internet Security Operations Center ; ISOC ) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ( Cyber Security Operations Center ; CSOC ) ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เนื่องจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์นับวันจะยิ่งทวีความสำคัญ ทั้งทางด้านการใช้เป็นอาวุธสำหรับการโจมตีองค์กรทั่วไป โดยเฉพาะการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งได้ถูกกำหนดเป็นอาณาเขตทางการทหาร ที่เรียกกันว่าไซเบอร์โดเมน ( Cyber Domain ) หรือ โดเมนที่ 5

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคง...

โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก

โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก

เจ้าของ : โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

(ผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประเภทพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ปี 2557)

โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เป็นโรงพยาบาลกองทัพบกส่วนภูมิภาคขนาด 60 เตียง มีภารกิจหลักคือ ตอบสนองนโยบายกองทัพบกและกรมแพทย์ทหารบก และให้บริการด้านสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบโดยความร่วมมือจากภาคเครือข่าย เช่น หน่วยทหาร ชมรมแม่บ้านทหารบก แกนนำสุขภาพในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข หลายปีที่ผ่านมาเราพยายามทำภารกิจทั้ง 2 ประการให้ดีที่สุดตามศักยภาพและบริบทที่เรามีอยู่ ได้ทุ่มเทถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมาตลอด โดยสร้างวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลนี้ว่า เป็นเลิศในกองทัพภาคที่ 4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพในปีนี้สิ่งที่เราดำเนินการและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคือ โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก

Page 1 of 2

แผนปฏิบัติราชการกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.

ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประเภทผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น (KM AWARD)
    รางวัลชนะเลิศ : "สะพานทหารช่างกับการบรรเทาสาธารณภัย" ของ กช.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : "คู่มือการช่วยเหลือชีวิตของนายสิบพยาบาล" ของ พบ.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : "คู่มือการจัดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสำหรับ นนร." ของ รร.จปร.
ประเภทหน่วยงานที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (KM INNOVATION)
    รางวัลชนะเลิศ : "การประยุกต์ใช้ปั๊มกระแทกน้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน" ของ รร.จปร.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : "การดำเนินการจัดการหลักสูตร" ของ ศป.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : "นวัตกรรมบาดแผลขาขาดเหมือนจริงเพื่อการสอนช่วยชีวิต" ของ พบ.

 

ดาวน์โหลดไฟล์การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กรมกำลังพล
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร

ค้นหาความรู้ในกองทัพบก

ลงทะเบียนเว็บไซต์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ติดตามข่าวสารกองทัพบก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิทิน

มีนาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

361851
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
337
1546
3309
353393
3309
23843
361851

Your IP: 54.161.212.7
Server Time: 2015-03-04 12:41:33

แบ่งปันบนโลกออนไลน์

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

แนะนำเว็บไซต์

  RTAbutton1
   
       
         

Copyright © 2013. All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองบัญชาการกองทัพบก  ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ออกแบบและพัฒนาโดยกองพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร โทร. 02 - 297 - 8087 (ทบ.98087)