“ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๒๑ เว็บไซต์ รวม ๒๑๓ ยูอาร์แอล และแจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้พิจารณาดำเนินการปิดกั้นต่อไปแล้ว"

เส้นทางสู่อาชีพทหาร

เส้นทางสู่อาชีพทหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอมูลความรู้เกี่ยวกับการเป็นทหาร เพื่อให้ความรู้และเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจโดยทั่วไป

เป้าหมาย ผู้สนใจโดยทั่วไปการเป็นทหารเป็นเกียรติต่อตนเอง วงศ์ตระกูลและประเทศชาติ

ทหารซึ่งเริ่มรับจากชั้นประถม 6 คือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบกตอนต้น ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี และหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบกตอนปลาย ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี

สนใจข้อมูลดูที่เว็บไซต์ของหน่วย http://home.iirt.net/~rtab/school.html

จากนั้นก็จะเริ่มที่ระดับชั้นมัธยมต้น ม.3 อายุ 14-17 โดยประมาณ

 

โรงเรียนเตรียมทหาร

เป็นสถาบันที่เป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กหนุ่มจำนวนมากจากทั่วประเทศที่อยากเข้า สู่สถาบันอันทรงเกียรตินี้ เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักเรียนเตรียมทหารเพื่อเข้าสู่โรงเรียนนายร้อยของ แต่ละเหล่าทัพ (ทัพบก เรือ อากาศและตำรวจ) ปัจจุบันการแข่งขันสูงมากเด็กที่สอบได้ส่วนใหญ่จะมาจากสถาบันติวเตอร์ชื่อ ดังทั้งต่างจังหวัด(ดาวตะวัน ลพบุรี)และในกรุงเทพฯ ขณะที่จำนวนที่รับได้ในแต่ละปีไม่มากนักประมาณเหล่าละ 200 คน โดยหลักสูตรนี้จะเรียนที่เตรียมทหาร จว.นครนายก 3 ปี และเข้าสู่โรงเรียนเหล่าอีก 4 ปี รวม 7 ปี จึงจะสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารหรือนายตำรวจต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมทหาร www.afaps.ac.th

นอกจากนั้นยังมีสถาบันการศึกษาทางทหารอื่นที่น่าสนใจได้แก่

โรงเรียนช่างฝีมือทหารบก เป็นหลักสูตร ปี อยู่ที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้วิชาชีพในสายช่างและรับราชการด้วยในเวลาเดียว กัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหารwww.mtts.ac.th

โรงเรียนจ่าอากาศ ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 3 ปี

เว็บไซต์ www.atts.rtaf.mi.th

จากนั้นก็จะเริ่มที่ระดับชั้นมัธยมปลาย ม.6 อายุ 18-20 โดยประมาณ

  สำหรับตอนนี้จะเป็นหลักสูตรนายทหารประทวนของแต่ละเหล่าทัพ อาจจะเป็นเด็กหนุ่มที่ผิดหวังจากการสอบเข้ามหาลัย หรือเพิ่มค้นหาตัวตนเองเจอว่าอยากเข้าสู่การรับราชการทหาร หรือเหตุผลอื่นๆ จิปาถะ เช่น เงินทุนการศึกษา ความชอบส่วนตัว เพื่อน แฟน หรือ พ่อแม่ ฯลฯ

โรงเรียนนายสิบทหารบก

หลักสูตร 1 -2 ปี โดยประมาณ โดยที่ตั้งของโรงเรียนเหล่าก็จะแตกต่างกันไป เช่น โรงเรียนนายสิบทหารราบ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ,เหล่าแพทย์ และเหล่าปืนใหญ่ จว.ลพบุรี ,เหล่าม้า จว.สระบุรี ,เหล่า สื่อสาร จว.สมทรสาคร เป็นต้น โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับยศสิบตรี บรรจุเข้ารับราชการตามหน่วยต่างๆของ กองทัพบกทั่วประเทศ

การดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดย กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต จว.กรุงเทพฯ (มาจาก ตจว.ลงสถานีรถไฟสามเสน แล้วเดินมาประมาณ 100 เมตร ) โดยห้วงเวลาในการรับสมัครประมาณ เดือน กุมพาพันธ์ของทุกปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก www.atc-rta.com

โรงเรียนจ่าอากาศ เลขที่ 171/1 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210 โทรศัพท์ที่ติดต่อ 02-5343763 ,02- 5344365

เว็บไซต์ www.atts.rtaf.mi.th

โรงเรียนจ่าทหารทหารเรือ

เว็บไซต์ www.nrs.ac.th

สำหรับหลักสูตรนี้โดยทั่วไปผู้ที่มีผลการศึกษาดีเลิศ อันดับ 1-2 ของแต่ละเหล่าจะได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยของแต่ละ เหล่า

  ลำดับสุดท้ายคือผู้ที่พลาดหวังหรือไม่ต้องการที่จะรับราชการอาชีพทหาร แต่ท่านก็ยังต้องเข้ารับการตรวจสอบและคัดเลือกทหารประจำปีเช่นกันคือการ ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ตอนที่ มาตราที่ ระบุไว้ว่า หน้าที่ของชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ แต่ปัจจุบันศึกสงครามมีน้อยลงกว่าอดีต จำนวนทหารที่ต้องการจึงมีจำนวนลดลง แต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติ คือ เมื่อมีอายุครบ ๑๗ ปีจะต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร เพื่อจะได้รับหลักฐาน จากนั้นเมื่อมีอายุครบ 21 ปีจะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกที่อำเภอท้องที่ตามภูมิลำเนาอาศัย อยู่ ปัจจุบันใช้ระบบการจับฉลากใบแดงใบดำ ถ้าจับได้ใบแดงจะต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา 2 ปี(ยกเว้นกรณีผ่อนผันเช่น เรียน รด.มาก่อน) ถ้าหากได้ใบดำก็ไม่ต้องรับการคัดเลือกจะได้รับหลักฐานผ่านการคัดเลือกคือ ใบ สด.

บทสรุป

อาชีพทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติ รายได้น้อยแต่มีความมั่นคงและสวัสดิการอื่น ๆทดแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาลฟรี ทั้งพ่อแม่บุตรภรรยา เป็นต้น นอกจากนั้นข้อพิจารณาคือต้องมีความอดทน เสียสละและมีสุขภาพแข็งแรงเนื่องจากเป็นอาชีพที่จะต้องมีความจำเป็นในการใช้ กำลังในการฝึกศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมในการสู้รบกับอริราชศัตรูของแผ่นดิน เมื่อเกิดศึกสงครามต่อไป

สุดท้ายจริงๆ จากคนเขียนบทความนี้ เป็นอาชีพทหารหรือไม่ไม่สำคัญ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชาติและมีคุณค่าด้านอื่นๆ เช่นกัน ขอเพียงเป็นคนดีของสังคมสำคัญที่สุด  

ค้นหาความรู้ในกองทัพบก

ลงทะเบียนเว็บไซต์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ติดตามข่าวสารกองทัพบก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

449254
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
846
1585
9189
429396
5556
43907
449254

Your IP: 23.23.46.20
Server Time: 2015-05-03 12:50:11

แบ่งปันบนโลกออนไลน์

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

แนะนำเว็บไซต์

  RTAbutton1
   
       
         

Copyright © 2013. All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองบัญชาการกองทัพบก  ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ออกแบบและพัฒนาโดยกองพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร โทร. 02 - 297 - 8087 (ทบ.98087)