หน้าแรก KM นขต.ทบ. วีดีโอลิงค์ แกลอรี่ภาพ ปฏิทินกิจกรรม เว็บบอร์ด คำสั่ง ทบ. ติดต่อเรา * ขอพื้นที่เว็บ * แจ้งเว็บใหม่  

ลงทะเบียนขอพื้นที่จัดทำเว็บไซต์หน่วย

[ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ตรวจสอบสถานะการร้องขอ ]
** PHP version 7 ขึ้นไป **
** เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง
โดยเฉพาะข้อมูลในการติดต่อประสานงาน หากตรวจสอบแล้วไม่มีตัวตนจริง จะทำการลบข้อมูลการร้องขอทันที
และเมื่อทำการสร้างพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลเว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์ KM ทบ. โดยอัตโนมัติ
ส่วนงาน : *
สังกัด : *
ชนิดของเว็บไซต์ที่จะทำ : *
ชื่อหน่วยงาน (ไทย) : *
ชื่อหน่วยงาน (Eng) : *
ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
อีเมล์ : *
ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่น ๆ : *
กรุณาระบุรายละเอียดเพื่อการติดต่อประสานงาน
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ :
Logo ของเว็บไซต์ :
หรือเลือกไฟล์ Logo ของท่าน : ขนาดแนะนำ 100x100 เฉพาะ .jpg, .gif, .png เท่านั้น !
กรอกข้อความที่คุณเห็นลงในช่อง :  
** หมายเหตุ : หลังจากที่ท่านร้องขอพื้นที่เว็บไซต์แล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อกลับโดยได้รับรายละเอียดการใช้งานทาง e-Mail ที่ท่านแจ้งไว้
และสามารถตรวจสอบรายการร้องขอของท่านได้ที่...[ ตรวจสอบสถานะการร้องขอ ]
หรือสอบถามได้ที่หรือ โทร 02-297-6295 (ทบ.96295)

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร  ถ.พระรามห้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ออกแบบและพัฒนาโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร โทร. 02 - 297 - 6295 (ทบ.6295)