หน้าแรก KM นขต.ทบ. วีดีโอลิงค์ แกลอรี่ภาพ ปฏิทินกิจกรรม เว็บบอร์ด คำสั่ง ทบ. ติดต่อเรา * ขอพื้นที่เว็บ * แจ้งเว็บใหม่  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรุณาตืดต่อกลับที่
กองพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร โทร. 98087 หรือ
ร.อ.สุวรรณ กมลเลิศ โทร. 089-211-5440
ร.ท.หญิง มัฌฑิกา สุขเกษม โทร. 086-345-1981
ร.ต.หญิง วณิชยา พันธ์ไพโรจน์ โทร. 087-686-5899
ค้นหา :

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

สงวนลิขสิทธิ์โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร  ถ.พระรามห้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ออกแบบและพัฒนาโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร โทร. 02 - 297 - 6295 (ทบ.6295)